duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Our News

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน Read More >>

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด => link ติดต่อ Read More >>

ดุริยศิลป์ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป จันทร์ -ศุกร์ 16 Read More >>