duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Our News

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2562

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญาตรี ที่สนใจเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/ Read More >>