duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Our News

กำหนดตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านโดยมีเงื่อนไข ภาคการศึกษาที่ 1/2560

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ กำหนดตารางเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านโดยมีเงื่อนไข ภาคการศึก Read More >>

ดุริยศิลป์ รับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา2560

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดการรับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยดุริยศิลป์ Read More >>

ดุริยศิลป์ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป จันทร์ -ศุกร์ 16 Read More >>