duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Our News

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำเสื้อยืดจำหน่ายประจำปี 2562

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำเสื้อยืดจำหน่ายประจำปี 2562 ขอประชาสัมพันธ์เ Read More >>

โครงการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ปีการศึกษา 2562

โครงการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2562 กำหนดเรียนระหว่างวันท Read More >>

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา กว่า 25 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สนใจสมัค Read More >>