duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
 

Our News

ดุริยศิลป์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจ Read More >>

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนักศึกษาดุริยศิลป์ ที่ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2558

ดุริยศิลป์ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ ที่ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา Read More >>