duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
our news
ดุริยศิลป์ รับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา2560
October 10, 2016
0

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดการรับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาวิชาดุริยางค์ศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
DrA60 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์รับนักศึกษา =>> คลิ๊ก <<