duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
ดุริยศิลป์ ม.พายัพ ร่วมขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
November 1, 2016
0

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ สนามหญ้าหน้าอาคารศรีสังวาลย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ โดยจะร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับที่อาจารย์บรูซ แกสตัน อดีตอาจารย์ดุริยศิลป์ได้กรุณาเรียบเรียงไว้ ซึ่งเป็นฉบับที่มีความไพเราะเป็นอย่างยิ่ง และพิเศษสุดคือได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับร้องประสานเสียงในครั้งนี้ด้วย