duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
concert workshop
ห้องเรียนดนตรี ดุริยศิลป์ Facebook Live ตอนที่ 4 #เตรียมตัวสอบดนตรีกับดุริยศิลป์ ม.พายัพ
September 27, 2017
0

พบกับ รายการห้องเรียนดนตรี ดุริยศิลป์
Facebook Live ตอนที่ 4 #เตรียมตัวสอบดนตรีกับดุริยศิลป์ ม.พายัพ
โดย อาจารย์ธัญลักษณ์ ภู่ริยะพันธ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ดุริยศิลป์ ม.พายัพ)
วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00น.
ที่pageวิทยาลัยดุริยศิลป์ https://www.facebook.com/music.pyu/