duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
คอนเสิร์ต “An Interactive Concert” คอนเสิร์ตฟรีให้ความรู้ด้านดนตรีและเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการแสดง
September 2, 2019
0

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ จัดฟรีคอนเสิร์ต “An Interactive Concert” ให้ความรู้ด้านดนตรีและเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับการแสดงของวง Chiangmai Philharmonic Band โดย ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรา เป็นผู้ควบคุมวง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562  (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage :music.pyu)