duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Galleries

ภาพบรรยากาศเด็กๆ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่  (CMIS) เยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกไว[...]
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music [...]
ต้อนรับน้องๆ Freshy  สู่ครอบครัว Duriyasilp วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ปี 2560
ต้อนรับน้องๆ Freshy สู่ครอบครัว Duriyasilp วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ปี 2560
ต้อนรับน้องๆ Freshy สู่ครอบครัว Duriyasilp วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ปี 2560[...]