duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

Galleries

U.S. Military Band_13 July 2019
U.S. Military Band_13 July 2019
  มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเ[...]
ภาพบรรยากาศเด็กๆ นักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่  (CMIS) เยี่ยมชมวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันดนตรีนานาชาติ
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายธเนศพล อุบลรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกไว[...]
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music [...]