duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

All News

News

No thumbnail available
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำเสื้อยืดจำหน่ายประจำปี 2562
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดทำเสื้อยืดจำหน่ายประจำปี 2562 ขอประชาสัมพันธ์เ[...]
No thumbnail available
โครงการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ปีการศึกษา 2562
โครงการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2562 กำหนดเรียนระหว่างวันท[...]
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา กว่า 25 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สนใจสมัค[...]