duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

All News

News

No thumbnail available
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน[...]
No thumbnail available
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด => link ติดต่อ[...]
ดุริยศิลป์ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
ดุริยศิลป์ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป จันทร์ -ศุกร์ 16[...]