duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

All News

News

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
  สามารถดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดการสอบและใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง ♦ เอกสารประกอบการสมั[...]