duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

All News

News

ดุริยศิลป์ รับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา2560
ดุริยศิลป์ รับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา2560
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดการรับสมัครตรงเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา วิทยาลัยดุริยศิลป์ [...]
ดุริยศิลป์ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
ดุริยศิลป์ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการห้องซ้อมดนตรี สำหรับบุคคลทั่วไป จันทร์ -ศุกร์ 16[...]