duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

ครูสอนกีตาร์

m tam

ครูแตม
วิชาที่สอน : Guitar
การศึกษา 
กำลังศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูเจมส์ (ฺJame)
วิชาที่สอน : Guitar
การศึกษา 
กำลังศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ