duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102
ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music
August 25, 2018
0

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตร Commercial Music โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บฤงคพ วรอุไร ให้คำแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และพาชมบรรยากาศห้องเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561