duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

60 minutes Drill for Trombone

“60 minutes Drill for Trombone”
“แบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบน”
หัวข้อนี้เกิดจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ซึ่งประสบพบเจอเหตุการณ์ต่างๆกันทั้งในช่วงระหว่างการเตรียมการสอน ในขณะที่ทำการสอนและช่วงเวลาอื่นๆ ในรอบหนึ่งวันทำงานของผู้เขียนที่มีช่วงเวลาฝึกซ้อมส่วนตัวจำกัด

8.00-9.00 ออกบ้าน ส่งภรรยาที่ทำงาน ส่งลูกที่บ้านย่า รับย่าใหญ่เข้าเมืองส่งที่ ม.ราชภัฏ
9.00-10.00 ถึงวิทยาลัยแบบท้องว่าง หาอะไรรับประทานพร้อมกาแฟ ทานที่หน้าคอม เช็คเมล ตาย……..ซวยแล้ว !!!! ลืมทำ มคอ.3 วิชาใหม่
10.00-11.00 นั่งปั่น มคอ.3 วิชาใหม่ พร้อมอีก 3 วิชาที่ลืมทำ ยังไม่ได้เป่าสักปู๊ด ขอวอร์มนิดนึงที่ 10.45
11.00-12.00 สอนคาบแรก Paul Hindemith Sonata for Trombone movement 1 ต่อด้วย Ensemble
12.00-13.00 Low Brass Ensemble Class ขอเลิกก่อนเล็กน้อยหาอะไรทานตอนเที่ยง
13.00-14.00 สอนคาบสอง Eric Ewazen Sonata
14.00-15.00 คาบสาม Hummel Concerto สอนนักเรียนทรัมเป็ต
15.00-16.00 คาบสี่ Intro to Conducting บางวันว่าง ยิบงานสร้างสรรค์ที่ขอทุนมาจะทำ จะทำนะครับ ยังไม่ได้เริ่มทำ……… ออฟฟิตวิทยาลัยโทรมา ขออาจารย์มาแก้ มคอ.3 ที่ส่งเมื่อเช้า ……..-.-“
16.00-17.00 ว่าง แบบ ยมๆ ซ้อมสักหน่อย
17.00-18.00 เข้าสถาบันดนตรี นั่งออฟฟิตเคลียค่าใช้จ่าย
18.00-19.00 กลับบ้านรับลูก กินข้าวเย็นแบบพร้อมหน้า ^___^ ก่อนออกไปซ้อม
19.00-21.00 CPO Rehearsal
21.00- เช้า ถึงบ้านก็ สี่ทุ่มครับ เวลาครอบครัว จริงๆบ้านผมหลับกันตั้งแต่ สามทุ่มครึ่งแล้ว

ชัดเจนไหมครับ ตัวอย่างตารางเวลาชีวิตหนึ่งวันแบบธรรมดาไม่ยุ่งมากสักเท่าไหร่ เพราะบางวันยุ่งมากเช่น มีประชุม สอนวิชาบรรยาย ทำประกันคุณภาพหลักสูตร สาขา คณะ มหาวิทยาลัย (ยิ่งทำยิ่งแย่ลงนะผมว่า) และภาระงานอื่นๆของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย จะเห็นว่าผมมีช่วงเวลาว่างที่จะให้สำหรับการซ้อมส่วนตัวเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งน่าจะคล้ายคลึงกับเวลาของนักศึกษาเช่นกันที่มีตารางเรียนแน่นไม่ต่างจากตารางของอาจารย์ ดังนั้นผมจึงใคร่ขอนำเสนอแบบฝึกที่จะช่วยให้เราใช้เวลาที่มีอยู่อันน้อยนิดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด แบบฝึกนี้ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาและหลักปฏิบัติสอดคล้องกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยซึ่งมีตารางการเรียนที่แน่น และมีช่วงเวลาในการฝึกซ้อมน้อย โดยได้แบ่งบทเรียนต่างๆออกเป็นช่วงสั้นๆ ด้วยระยะเวลาเป็น “นาที” เพื่อให้ตารางการปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมเพียง 60 นาที หรือ 1 ชั่งโมง
ตารางการฝึกซ้อม 60 นาที

[ 0 – 5 นาที ] “Warm – Up”
การปฏิบัติเครื่องดนตรีมีความคล้ายคลึงกับการเล่นกีฬา ดังนั้นก่อนการฝึกซ้อมหรือบรรเลงควรจะต้องมีการอบอุ่นร่างกายก่อน เนื่องจาก การเล่นเครื่องดนตรีเป็นการใช้ระบบการทำงานของร่างกายหลายระบบประกอบกัน จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้นประสาทการรับรู้และตอบสนองของร่างกาย ซึ่งมีทั้งด้านร่างกาย และด้านความคิด โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ
1. Physical Activities คือ กิจกรรมที่มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นด้านร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดการยืดกล้ามเนื้อพื้นฐาน และการฝึกการหายใจและการใช้ลม
2. Basic Exercise คือ แบบฝึกหัดเบื้องต้นที่มุ่งเน้นทบทวนพื้นฐานในการเล่น ซึ่งประกอบไปด้วย การเป่าปากเปล่า (Free Buzzing) และการเป่าปากเป่า (Mouthpiece Buzzing)

[ 5 – 20 นาที ] “Technique Development”
ส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาและการรักษามาตรฐานการเล่นของนักทรอมโบน เนื่องจากพื้นฐานที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่เทคนิคขั้นต่อไปสำหรับการปฏิบัติเครื่องทรอมโบน ดังนั้นผู้ปฏิบัติควรให้ความใส่ใจและฝึกปฏิบัติขั้นตอนนี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งประกอบไปด้วย
1. Basic Building เป็นส่วนของการเสริมสร้างพื้นฐานการปฏิบัติเครื่องทรอมโบนที่ดีเพื่อพัฒนาต่อยอดความสามารถขั้นสูงต่อไป อาทิเช่น Embouchure Setting, Buzzing, Long Tone, Basic Attack, Lip Slur , Scales and Arppegio
2. Technique Development เป็นการเสริมสร้างเทคนิคในการปฏิบัติทรอมโบนและพัฒนาต่อยอดเพิ่มพูนความสามารถให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น Range Building, Endurance and Dynamics, Slide Adjustment and Technique, Legato ,Notes Placement

[ 20 – 50 นาที ] “Repertoires”
ส่วนนี้เป็นจะแก่นหลักสำหรับนักทรอมโบนในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก ส่วนนี้ประกอบไปด้วยบทเพลงหลักทั้งที่ได้รับมอบหมายและที่นักศึกษาเลือกศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกหัด Etude, Technique Studies ต่างๆ และ Orchestral Excerpts รวมไปถึงการบ้านที่อาจารย์เป็นผู้มอบหมายให้

[ 50 – 55 นาที ] “Mind Practice”
ส่วนนี้เป็นส่วนของการฝึกซ้อมหรือปฏิบัติโดยปราศจากการปฏิบัติเครื่องดนตรี คือเป็นการหยุดพักจากการปฏิบัติเครื่อง โดยทำการฝึกซ้อมด้วยวิธีการศึกษาบทเพลงจากการฟังแผ่นเสียง หรือดูวิดีโอคลิป หรือฟังบทบันทึกการฝึกซ้อมของผู้ปฏิบัติเอง แล้วทำการจดบันทึกในส่วนที่ต้องการแก้ไขและเขียนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังบกพร่อง ซึ่งการฟังแผ่นเสียงที่บันทึกโดยนักดนตรีที่มีความสามารถสูงจะช่วยเป็นต้นแบบและเป็นแนวทางในการตีความบทเพลง เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของบทเพลงได้ดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของ สไตล์การบรรเลง การทำเครื่องหมายต่างๆ และการเรียนรู้วิธีการเลียนสำเนียงการบรรเลง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้บทเพลงใหม่ๆ ทุกระดับทั้งง่ายและยาก

[ 55 – 60 นาที ] “Relaxation”
ก่อนหยุดพักการฝึกซ้อม ควรเป่าแบบฝึกหัดง่ายๆ ที่มีโน้ตไม่สูงมากนักเพื่อใช้เป็นการ “Warm down” ก่อนหยุดพักเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจากการ “Warm down” เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อรักษากล้ามเนื้อปากให้ได้รับการผ่อนคลายหลังจากทำการฝึกซ้อมมาเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงเต็ม
ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ หนึ่งชั่วโมงเต็มๆที่รวมเอาสิ่งที่ต้องทำเกือบทุกอย่างมาไว้ในช่วงเวลานี้ ถ้าท่านใดมีเวลามากกว่านี้ (ท่านโชคดีมาก) ลองนำแบบฝึกนี้มาทำซ้ำก็ได้นะครับ เช่น ว่างสามชั่วโมงก็ ทำDrill นี้ซ้ำสามครั้ง ผมคิดว่าน่าจะส่งผลดีมากๆแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนครับ
ป.ล. หลักคิดสำคัญหลายๆประการได้รับอิทธิพลมาจาก อาจารย์ Philip Brink อาจารย์อันเป็นที่รักของผมเองครับ ประการสุดท้ายครับแบบฝึกนี้เป็นเพียงต้นแบบหลักปฏิบัติที่อยากจะนำเสนอนะครับ หากท่านใดมีข้อแนะนำ ผู้เขียนยินดีน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติหลักสำหรับงานสร้างสรรค์ ทุน มพย.ชิ้นใหม่นี้ครับ