duriyasilp2@gmail.com 053-248 037, 053-851 478 : 6102

All Concert & Workshop

เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นดนตรี
เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นดนตรี
วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรระยะสั้น 1- เตรียมค[...]
ดุริยศิลป์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ดุริยศิลป์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรดุริยางคศาสต[...]